Voorwaarden

Verhuur Feestbordindetuin.nl, nader te noemen “verhuurder”, verhuurt aan de huurder voor de overeengekomen huurperiode een of meerdere borden, inclusief bevestigingsmaterialen en eventueel gratis naambordje (verder te noemen “het bord”) middels een nader overeen te komen huurovereenkomst.

GEBRUIK EEN GRONDBOOR OM EEN GAT TE MAKEN IN DE GROND. PLAATS DAARNA HET BORD IN DE AARDE. SLA NIET OP DE PAAL, WANT DAN BESCHADIGT U HET BORD!

De huurder zal het bord gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.

De huurder is verantwoordelijk voor het bord gedurende de gehele huurperiode en dient zorg te dragen voor de bescherming van het bord tegen diefstal, vandalisme en/of andersoortige schade (zoals b.v. door weersomstandigheden, vervoer, verplaatsing etc).

Het bord is en blijft eigendom van verhuurder en mag door huurder niet uitgeleend of verhuurd worden aan derden. Indien het bord buiten schuld van de verhuurder niet op de einddatum van de huurperiode kan worden teruggebracht zal 5 euro per dag in mindering worden gebracht op de borg. Indien het bord voor de einddatum wordt geretourneerd zal geen verrekening met de huursom plaatsvinden.

Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het bord aan te brengen, dan wel zonder toestemming van verhuurder te dupliceren.

De huurder zal enkel de meegeleverde materialen gebruiken voor bevestiging van het bord, afgezien van die situaties waarin schade aan het bord voorkomen wordt (bijv. storm, windstoten). Dus a.u.b. geen vlaggetjes bevestigen aan de borden!

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade/letsel ontstaan door het bord gedurende de huurperiode.

De minimale verhuurtermijn van een geboortebord is drie weken, van een feestbord een week. De borden mogen eerder worden teruggebracht, maar de huurprijs wordt dan niet verlaagd.

Verkoop Bij de verkoop van borden dient de koper een aanbetaling te doen (de helft van de verkoopprijs). Bij ontvangst van de aanbetaling wordt er pas begonnen met de productie van uw bestelling.
Bestellen Bestellen d.m.v. het bestelformulier, via mail of telefonisch contact.
Betaling Het huurcontract gaat in na het betalen van de borg en het huurbedrag (pinnen is niet mogelijk).
Huurbedrag en huurperiode Het volledige huurbedrag (inclusief borg en evt. bezorgkosten) dient vooraf contant te worden voldaan. De huurperiode kan worden verlengd, mits het bord niet opnieuw verhuurd is.
Borg De borg dient vooraf contant te worden voldaan. Bij het retourneren van het bord zal de borg contant aan huurder worden terugbetaald. Eventuele schade en/of de kosten van extra huurdagen zal worden verrekend met de borg.

Borg bedraagt voor ieder bord 35 euro.

Schade, Diefstal Indien het bord beschadigd is zal de verhuurder naar alle redelijkheid en billijkheid de kosten van de reparatie bepalen en verrekenen met het borgbedrag. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de borg, dan ontvangt u voor dit verschil een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden.
Annulering Bij annulering binnen de week voorafgaand aan het begin van de afgesproken huurperiode zal een bedrag van 10 euro aan annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien deze annulering om medische redenen geschiedt zullen wij hier natuurlijk van af zien.
Reserveren Reserveren wordt aanbevolen, dan bent u ervan verzekerd dat u een bord heeft. U kunt bij de bestelling aangeven wat de uitgerekende bevallingsdatum of feestdatum is en welk bord u wilt reserveren. Wij zorgen er dan voor dat het geboortebord ruim van tevoren (vanaf twee weken voor de uitgerekende bevallingsdatum tot vijf weken na de uitgerekende bevallingsdatum, huurtermijn van drie weken gaat in vanaf het ophalen van het bord of de geboortedatum van het kleintje) klaar staat.
Geef een antwoord